రసజ్ఞ నాటకం – లవంగి

ఒక సాంఘిక నాటకాన్ని రాయాలంటే నిజ పరిస్థితుల్ని ఆలోకనం చేసుకుంటు ఎన్ని మలుపులైనా తిప్పవచ్చు. కావాల్సిన రీతిలో ప్రేక్షకులు మెచ్చే విధంగా ముగించవచ్చు. అయితే ఒక చారిత్రక నాటకం రాయాలంటే అందున జగన్నాధపండిత రాయల చరిత్రను నాటకంగా మలచడమంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. నాటి రాజ్యభౌగోళిక స్వరూపం, ఆహార్యం, స్వరూప స్వభావాలు ఇంతకు ముందు ఈ చరిత్రను రాసిన కవుల విశ్లేషణలు, వాటి పైన వచ్చిన విమర్శలు వీటన్నింటినీ పరిగణనలోనికి తీసుకుని రూపొందించాలి. ఏ మాత్రం దారి తప్పిన సాహిత్య పిపాసకుల విమర్శను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకునే శర్మగారు చాకచక్యంగా నాటకాన్ని నడిపించారు. నాటకంలో పండిత రాయల వ్యక్తిత్వాన్ని సాహిత్య ఔన్నత్యాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి చాలా ఔచిత్యవంతమైన శ్లోకాలనీ, పద్యాలనీ, హితోక్తుల్ని, సూక్తుల్నీ పొందుపర్చారు. నేటి కాలానికి అనుగుణంగా ప్రదర్శించే విధంగా “లవంగి” ని తీర్చిదిద్దడంలో రచయిత కృతకృత్యులయ్యారు.

శ్రీ మహర్షి (చిత్ర నవంబర్ 2012 మాసపత్రిక నుంచి)

* * *

“లవంగి” డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. కినిగె వెబ్ సైట్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసి లవంగి ప్రింట్ పుస్తకాన్ని తగ్గింపు ధరకి పొందవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి.

లవంగి On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>