మే 2013 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2013 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. డబ్బు మైనస్ డబ్బు – యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
2. రామ్@శృతి.కామ్ – అద్దంకి అనంత్‌రామ్
3. భవాని – మధుబాబు
4. త్రిపుర కథలు – త్రిపుర
5. వోడ్కా విత్ వర్మ – సిరాశ్రీ
6. మిథునం – శ్రీరమణ
7. రెండోసారి కూడా నిన్నే ప్రేమిస్తా – సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
8. నవ్విపోదురుగాక… – కాట్రగడ్డ మురారి
9. ఒక తెలుగు సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ కథ – బొందలపాటి
10. తపన – కాశీభట్ల వేణుగోపాల్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>