కినిగెపై తాజా టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Apr22Final

1 ఆనందం దాసరి వెంకటరమణ రీ-ఎంట్రీ
2 మోహన మకరందం మోహన్ కందా వరుసగా 2 వారాలుగా
3 వాల్మీకిరామాయణము ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు వరుసగా 2 వారాలుగా
4 గంధర్వ యజ్ఞం – 2 సూర్యదేవర రామ్‌ మోహన రావు వరుసగా 3 వారాలుగా
5 అమృతవాహిని సుజల గంటి వరుసగా 2 వారాలుగా
6 వీరభద్రారెడ్డి మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ
7 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి రీ-ఎంట్రీ
8 సర్వదేవతా ధ్యాన శ్లోకములు డా. ఆదిపూడి వెంకట శివ సాయిరామ్ న్యూ-ఎంట్రీ
9 దివోదాసు – లోకసంచారి రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ న్యూ-ఎంట్రీ
10 అసమర్థుని జీవయాత్ర త్రిపురనేని గోపీచంద్ న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

Comments are closed.