జూలై 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. కాలకన్య మధుబాబు
2. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
3. అంకితం యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
4.రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో రష్యా తోలేటి జగన్మోహనరావు
5. మా ఇంటి రామాయణం …పొత్తూరి విజయలక్ష్మి
6. మిథునం …శ్రీరమణ
7. వారసులు మాదిరెడ్డి సులోచన
8. అనన్య కెయస్వీ
9. యుగానికి ఒక్కడుయు. వినాయకరావు
10. ప్రాచీన కవులు మువ్వల సుబ్బరామయ్య

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>