ఏప్రిల్ 2014 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఏప్రిల్ 2014 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.మోహన మకరందండా.మోహన్ కందా
2.రూపాంతరంఫ్రాంజ్ కాఫ్కా
3.సాఫ్ట్‌వేర్ ‘ఇతి’హాస్యంఅద్దంకి అనంత రామ్
4. వాన్‌టెడ్ డెడ్ ఆర్ ఎలైవ్! మధుబాబు
5.త్రినేత్రుడు-2సూర్యదేవర రామ్ మోహనరావు
6.అమెరికా అనుభవాలువేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
7.చాణక్య శ్రీ శార్వరి
8. Leaders Beyond Media Images K. Balagopal
9. పాకుడురాళ్ళురావూరి భరద్వాజ
10. వోడ్కా విత్ వర్మ సిరాశ్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>