ఏప్రిల్ 2014 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఏప్రిల్ 2014 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. మోహన మకరందండా.మోహన్ కందా
2. ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ?ఉషశ్రీ, గాయత్రీదేవి
3. సాఫ్ట్‌వేర్ ‘ఇతి’హాస్యంఅద్దంకి అనంత రామ్
4. కపాల దుర్గంఅడపా చిరంజీవి
5. ముగ్ధసూర్యదేవర రామ్ మోహనరావు
6. అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్
7. చాణక్య శ్రీ శార్వరి
8. రామాయణ విషవృక్షంరంగనాయకమ్మ
9. అమెరికా అనుభవాలువేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
10. వాన్‌టెడ్ డెడ్ ఆర్ ఎలైవ్!మధుబాబు

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>