ఏప్రిల్ 2014 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఏప్రిల్ 2014 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. సాఫ్ట్‌వేర్ ‘ఇతి’హాస్యంఅద్దంకి అనంత రామ్
2. కపాల దుర్గంఅడపా చిరంజీవి
3. ముగ్ధసూర్యదేవర రామ్ మోహనరావు
4. తత్వ శాస్త్రం చిన్న పరిచయం రంగనాయకమ్మ
5. టాప్ టెన్మధుబాబు
6. మోహన మకరందండా.మోహన్ కందా
7. చాణక్య శ్రీ శార్వరి
8. కథ 2013కథా సాహితి
9. ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలిఉషశ్రీ, డా.గాయత్రీదేవి
10. భారతంలో చిన్నకథలు ప్రయాగ రామకృష్ణ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>