జూలై 2014 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2014 మొదటి వారంలోkinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 వజ్రాల దీవి అడపా చిరంజీవి వరుసగా 2 వారాలుగా
2 ఆనంద జ్యోతి మధుబాబు వరుసగా 10 వారాలుగా
3 ఆధ్యాత్మిక కథలు స్వామి జ్ఞానదానంద న్యూ ఎంట్రీ
4 పెళ్ళంటూనే వేడెక్కిందే గాలి అద్దంకి అనంతరామ్ వరుసగా 2 వారాలుగా
5 మనీపర్స్ వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ వరుసగా 4 వారాలుగా
6 అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి రీ ఎంట్రీ
7 ఆంధ్రనగరి సాయి పాపినేని వరుసగా 2 వారాలుగా
8 మోహన మకరందం డా.మోహన్ కందా రీ ఎంట్రీ
9 మూలింటామె నామిని రీ ఎంట్రీ
10 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 14 వారాలుగా

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>