జూలై 2014 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూలై 2014 మూడవ వారంలోkinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1 వజ్రాల దీవి అడపా చిరంజీవి వరుసగా 4 వారాలుగా
2 పెళ్ళంటూనే వేడెక్కిందే గాలి అద్దంకి అనంతరామ్ వరుసగా 4 వారాలుగా
3 ప్యాసా తనికెళ్ళ భరణి న్యూ ఎంట్రీ
4 ఆనంద జ్యోతి మధుబాబు వరుసగా 12 వారాలుగా
5 A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్ రీ ఎంట్రీ
6 మనీపర్స్ వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ రీ ఎంట్రీ
7 చాణక్య శ్రీశార్వరి వరుసగా 16 వారాలుగా
8 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ వరుసగా 2 వారాలుగా
9 అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి రీ ఎంట్రీ
10 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ , డా.గాయత్రీదేవి వరుసగా 2 వారాలుగా

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>