కినిగె నవలల పోటీ-2014 రిజల్ట్స్ త్వరలో!

కినిగె పాఠకులకు, రచయితలకు గమనిక…
కినిగె నవలల పోటీ-2014 రిజల్ట్స్ కినిగె 5 వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా ఈరోజు (1st November 2014) ప్రకటించాల్సి ఉంది. కానీ జడ్జీలు రేటింగ్ కోసం మరికొంత సమయం కోరినందువల్ల ఈ రోజు రిజల్ట్స్ ప్రకటించలేకపోతున్నాం. అనుకున్న సమయానికి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయలేకపోతున్నందుకు చింతిస్తున్నాం. సాధ్యమైనంత త్వరలోనే రిజల్ట్స్ ప్రకటిస్తామని విన్నవించుకుంటుకున్నాం.
కినిగె బృందం

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>