శ్రీమాన్ మార్జాలం

పుస్తకం ఉన్నది చూశారూ,

దీన్ని చదువుతుంటే, రంగు రంగులతో డిస్నీ సినిమా చుస్తున్నట్టుంది

కథ అయితే మరింత అబ్బురంగా ఉంటుంది.

తెలుగు పిల్లలు తప్పనిసరిగా చదవాల్సిన పుస్తకం ఈ శ్రీమాన్ మార్జాలం.

 

 

దీంట్లో రెండు కథలున్నాయి. ఒకటి: శ్రీమాన్ మార్జాలం, రెండు: తొలివేట

ఓ పిల్లి ముసలిదైతే, దాన్ని పోషించలేక అడవిలో వదిలేస్తాడు దాని యజమాని. ఓ నక్క దాన్ని పెళ్ళి చేసుకోడంతో, రెండూ కలిసుంటూంటాయి. నక్క మిత్రులైన తోడేలు, ఎలుగుబంటి, అడవి పంది, కుందేలు పిల్లిని మంచి చేసుకోవాలనుకొని, ఓ బ్రహ్మాండమైన విందు ఏర్పాటు చేసి పిల్లిని, నక్కని ఆహ్వానిస్తాయి. పిల్లి ఆ విందుకు హాజరైందా? నక్క స్నేహితులకు ఏమవుతుంది? కథ చాలా ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది.

ఓ కుక్కపిల్ల పెరట్లో కోడిపిల్లల వెంట తిరిగి, తిరిగి విసిగిపోతుంది. పక్షులను, జంతువులను వేటాడాలనుకుంటుంది. కంచె దాటి మైదానంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. కుక్కపిల్ల ఏయే జంతువులను పక్షులను వేటాడిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథ చదవాల్సిందే.

ఈ కథలకి అద్భుతమైన వర్ణమిశ్రమంతో వేసిన అందమైన బొమ్మలు పిల్లలనే కాకుండా పెద్దల్ని సైతం ఆకట్టుకుంటాయి.

శ్రీమాన్ మార్జాలం On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>