మే 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. మిస్టర్ మిరియం
2. ఆత్మ కధాంశాల ఉత్తరాలు
3. రామ్@శృతి.కామ్
4. “ది బెస్ట్” ఆఫ్ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
5. ఒక తెలుగు సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ కథ
6. నవ్విపోదురుగాక…
7. నేనూ – చీకటి
8. మిథునం
9. వోడ్కా విత్ వర్మ
10. 1948: హైదరాబాద్ పతనం

Related Posts: