గోసంగి

ఎండ్లూరి సుధాకర్ రచించిన “గోసంగి” – దళిత దీర్ఘకావ్యంపై డా.సామాన్య రచించిన విమర్శనాత్మక వ్యాసం పాలపిట్ట మాసపత్రిక జూన్ 2012 సంచికలో ప్రచురితమైంది.
వ్యాసం పూర్తి పాఠాన్ని దిగువన చూడవచ్చు.

Essay on Gosangi book

గోసంగి డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి.

గోసంగి On Kinige

Related Posts: