నవంబరు 2013 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

నవంబరు 2013 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.టెర్రా 205మధుబాబు
2.తిలక్ కథలు 1దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్
3. ఇడ్లి-ఆర్కిడ్-ఆకాశంయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
4. అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
5. శ్రీ శివ మహా పురాణము విశ్వనాథం సత్యనారాయణ మూర్తి
6. హైదరాబాద్ ను౦చి ఒక రోజులో పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి
7. వేదోక్త గర్భాధానము భాస్కరభొట్ల జనార్థన శర్మ
8. ముక్త కుప్పిలి పద్మ
9. మిథునం …శ్రీరమణ
10. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్

Related Posts:

నవంబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

నవంబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.టైగర్ మున్నా మధుబాబు
2.శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం మహేంద్రనాథ్ గుప్త
3.కామెడీ . కామ్ తెలుగు బ్లాగర్లు
4. మిథునం …శ్రీరమణ
5. అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
6. వేదోక్త గర్భాధానము భాస్కరభొట్ల జనార్థన శర్మ
7. అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్
8. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
9. ఇడ్లి-ఆర్కిడ్-ఆకాశంయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
10. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ

Related Posts:

నవంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

నవంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.ఫ్లయింగ్ బాంబ్ మధుబాబు
2.రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
3. అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
4. కామెడీ . కామ్ తెలుగు బ్లాగర్లు
5. మొదటి పేజి శ్రీరమణ
6.మిసిమి నవంబరు 2013 మిసిమి
7. హాస్యాహాస్య కథలు డా. గాయత్రీదేవి
8.తెలుగు వాక్యం చేకూరి రామారావు
9. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
10. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్

Related Posts:

నవంబరు 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

నవంబరు 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
2. పాముమధుబాబు
3. దివ్యస్తోత్రమాలికనల్లాన్ చక్రవర్తుల శ్రీనివాస శర్మ
4. నా చూపులో ఐరోపా దూసి ధర్మారావు
5. వెన్నెల్లో ఆడపిల్లయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
6. మిథునం …శ్రీరమణ
7. అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్
8. 1948: హైదరాబాద్ పతనం మహమ్మద్ హైదర్
9. అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
10. పొత్తూరి విజయలక్ష్మి హాస్యకథలుపొత్తూరి విజయలక్ష్మి

Related Posts:

నవంబరు 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

నవంబరు 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. ఆమ్‌స్టర్‌డాంలో అద్భుతంమధురాంతకం నరేంద్ర
2. సెవన్త్ కిల్లర్ మధుబాబు
3. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4. 1948: హైదరాబాద్ పతనం మహమ్మద్ హైదర్
5. మిథునం …శ్రీరమణ
6. అట్టాడ అప్పల్నాయుడు సాహిత్యం-1 అట్టాడ అప్పల్నాయుడు
7. అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్
8. ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్
9. అంతర్ముఖంయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
10. రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ

Related Posts:

అక్టోబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
2. అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్
3. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
4.హైదరాబాద్ ను౦చి ఒక రోజులో పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి
5. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
6. ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్
7. వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
8. మిథునం …శ్రీరమణ
9. అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
10. గీతాంజలి మువ్వల సుబ్బరామయ్య

Related Posts:

అక్టోబరు 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబరు 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
2. మహి కుప్పిలి పద్మ
3.కిల్ దెమ్ మిస్టర్ షాడో మధుబాబు
4.అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
5. ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్
6. ది డైరీ ఆఫ్ మిసెస్ శారద యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
7. యర్రంశెట్టి శాయి హాస్య కథానికలు యర్రంశెట్టి శాయి
8. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
9. మిసిమి అక్టోబరు 2013 మిసిమి
10. సంకల్పం సూర్యదేవర రామ్మోహన రావు

Related Posts:

అక్టోబరు 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబరు 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
2. ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్
3. బియాండ్ కాఫీ ఖదీర్ బాబు
4. ది డైరీ ఆఫ్ మిసెస్ శారద యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
5. ఈ దారి మనసైనది అంగులూరి అంజనీదేవి
6. యర్రంశెట్టి శాయి హాస్య కథానికలు యర్రంశెట్టి శాయి
7. నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
8. నా ఆత్మకథ (స్వామి వివేకానంద) మరియు రోజుకో సూక్తి స్వామి వివేకానంద
9. వోడ్కా విత్ వర్మ…సిరాశ్రీ
10. అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి

Related Posts:

సెప్టెంబరు 2013 నాలుగవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబరు 2013 నాలుగవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్
2. బియాండ్ కాఫీ ఖదీర్ బాబు
3. నందినిమధుబాబు
4. చదువు ఏకాగ్రత యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
5. శోభన్ బాబు సమగ్ర బాక్సాఫీస్ చరిత్ర విజయ భాస్కర్
6. మూలికా వైద్యంతో ఆరోగ్యం డా. జి.లక్ష్మణరావు
7. రెండోసారి కూడా నిన్నే ప్రేమిస్తాసూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
8. యర్రంశెట్టి శాయి హాస్య కథానికలు యర్రంశెట్టి శాయి
9. నా ఆత్మకథ (స్వామి వివేకానంద) మరియు రోజుకో సూక్తి స్వామి వివేకానంద
10. రామాయణ విషవృక్షంరంగనాయకమ్మ

Related Posts:

సెప్టెంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. బియాండ్ కాఫీ ఖదీర్ బాబు
2.షాడో ఇన్ బాగ్దాద్మధుబాబు
3. ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్
4.శోభన్ బాబు సమగ్ర బాక్సాఫీస్ చరిత్ర విజయ భాస్కర్
5. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
6. చదువు ఏకాగ్రత యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
7. రాయవాచకమువిశ్వనాథ నాయనయ్య వారి స్థానాపతి
8. మూలికా వైద్యంతో ఆరోగ్యం డా. జి.లక్ష్మణరావు
9. యర్రంశెట్టి శాయి హాస్య కథానికలు యర్రంశెట్టి శాయి
10. సేతు రహస్యం గంగ శ్రీనివాస్

Related Posts: