కెటికె కినిగె టెస్ట్ కిట్–తెలుగు యూనీకోడ్ ఖతుల పరిక్షా సహాయకారి విడదలయింది.

 

తెలుగు విశ్వసంకేత ఖతులను పరిక్షించటానికి సహాయకారిగా కినిగె టెస్ట్ కిట్ రూపొందించాము.

దాని వివరాలు ఇకక్డ మా ఆంగ్ల బ్లాగులో చూడండి. http://enblog.kinige.com/?p=400

Related Posts:

సరికొత్త తెలుగు యూనికోడ్ ఖతి

కినిగె ద్వారా ఒక వజ్రం అనే పేరుతో కొత్త తెలుగు ఖతి వెలువడింది అని తెలియచేయటానికి మేము సంతోషిస్తున్నాం.

ఈ ఖతి లో అక్షరాలు వజ్రాల ఆకృతిలో కనిపిస్తాయి. అందుకనే ఈ ఖతికి వజ్రం అని పేరుపెట్టడం జరిగింది.

వజ్రం ఖతి గురించి

వజ్రం ఖతి కినిగె డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ ప్రై. లిమిటెడ్ వారి ద్వారా తయారుచేయబడింది.

ఈ ఖతి లో అక్షరాలు పెద్ద ఆకారంలో శీర్షికలకు వాడటానికి అనువుగా ఉంటాయి.  ఇది మీకు చాలా ఉపయోగ పడుతుంది.

లైసెన్స్

ఈ ఖతి SIL OFL లైసెన్స్ తో వెలువడింది. ఈ లైసెన్స్ యొక్క ప్రతిని మీరు ఖతి దింపుకోలు లో పొందగలరు.
http://scripts.sil.org/ వద్ద కూడా మీరీ లైసెన్స్ ను పొందవచ్చు.
(http://scripts.sil.org/cms/scripts/render_download.php?&format=file&media_id=OFL_plaintext&filename=OFL.txt)


మేమీ ఖతిని ఎలా రూపొందించాం?

లోహిత్ తెలుగు ఖతితో మొదలుపెట్టి, దాని ఆధారంగా వజ్రం ఖతిని రూపొందించాం. రెండు బిందువుల మధ్య గల చాపములను(వక్ర రేఖలను) సరళరేఖలుగా మార్చడం ద్వారా ఈ ఖతి రూపొందినది.

సమస్యలను, లోటులను, సూచనలను ఎక్కడ తెలుపాలి?

మీకు వజ్రం ఖతిలో ఏమయినా సమస్య తలెత్తినా, మీరు మాకు ఏదయినా సలహా లేదా సూచన అందించ దలచినా support at kinige.com కు ఒక వేగు రాయండి.

వజ్రం ఖతి అని వేగు విషయంలో చేర్చండి.

ఖతిని ఎక్కడ నుండి దింపుకోలు చేస్కోవాలి?

వజ్రం ఖతి యొక్క తాజా ప్రతిని http://kinige.com/fonts/vajram వద్ద నుండి దింపుకోలు చేస్కోవచ్చు.

ఎలా స్థాపించాలి?

vajram.zip ను అన్జిప్ చేసి vajram.ttf దస్త్రాన్ని తీస్కోండి.

  • విండోస్ ఎక్స్పీ, విస్టాల్లో  vajram.ttf ను c:\windows\fonts సంచయంలోకి చేర్చండి.
  • విండోస్ 7 లో , vajram.ttf దస్త్రాన్ని డబల్ క్లిక్ చేసి ఎడమ పైన ఉన్న మీటను నొక్కి స్థాపించవచ్చు.
  • లినక్స్ ఉబుంటూలో : vajram.ttf దస్త్రాన్ని డబల్ క్లిక్ చేసి కుడి పక్క కింద Install Font అని ఉన్న మీటను నొక్కి స్థాపించవచ్చు.(fontviewer application).

 


Related Posts: