సెప్టెంబర్ 2015 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబర్ 2015 నాలుగవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Sep4WeekFinal

 

1 ఎవరు ఎలా మాట్లాడతారు? – భారతంలో రాయబారాలు ఉషశ్రీ న్యూ-ఎంట్రీ
2 1948 హైదరాబాద్ పతనం మహమ్మద్ హైదర్ రీ-ఎంట్రీ
3 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 7 వారాలుగా
4 మాయ సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
5 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
6 కథ 2014 కథాసాహితి న్యూ-ఎంట్రీ
7 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి బాలు భాస్కరుని సత్య జగదీష్ వరుసగా 3 వారాలుగా
8 విజయానికి అయిదు మెట్లు యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
9 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 6 వారాలుగా
10 ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఉషశ్రీ & డా. గాయత్రీదేవి రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

సెప్టెంబర్ 2015 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబర్ 2015 మూడవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

 

SepWeek3Final

1 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 6 వారాలుగా
2 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి బాలు భాస్కరుని సత్య జగదీష్ వరుసగా 2 వారాలుగా
3 ఋగ్వేద – 1 సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 3 వారాలుగా
4 జిడ్డు కృష్ణమూర్తి నాకు తెలుసా? నీలంరాజు లక్ష్మీ ప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
5 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 5 వారాలుగా
6 ఉద్యోగ విజయాలు – పోలీస్ సాక్షిగా రావులపాటి సీతారామారావు న్యూ-ఎంట్రీ
7 కాళికాలయం మధుబాబు వరుసగా 3 వారాలుగా
8 మనీపర్స్ – 8వ ముద్రణ వంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
9 రామ్@శృతి.కామ్ అనంతరామ్ అద్దంకి రీ-ఎంట్రీ
10 జానకి – సుశీల మధుర గీతాలు కె.బాలకృష్ణ న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

సెప్టెంబర్ 2015 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబర్ 2015 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

SepWeek2

 

1 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 5 వారాలుగా
2 వశీకరణయజ్ఞం సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 2 వారాలుగా
3 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 4 వారాలుగా
4 కాళికాలయం మధుబాబు వరుసగా 2 వారాలుగా
5 పాశుపతం మంచాల శ్రీనివాసరావు న్యూ-ఎంట్రీ
6 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి బాలు భాస్కరుని సత్య జగదీష్ న్యూ-ఎంట్రీ
7 మిథునం శ్రీరమణ వరుసగా 2 వారాలుగా
8 శ్రీ శ్రీ జయభేరి తెలకపల్లి రవి రీ-ఎంట్రీ
9 నిర్జన వారధి కొండపల్లి కోటేశ్వరమ్మ రీ-ఎంట్రీ
10 సాయంకాలమైంది గొల్లపూడి మారుతీరావు రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

సెప్టెంబర్ 2015 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబర్ 2015 మొదటి వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

sep1

1 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 4 వారాలుగా
2 వశీకరణయజ్ఞం సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
3 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ వరుసగా 3 వారాలుగా
4 శ్రీమదాంద్ర మహాభాగవతం అవంచ సత్యనారాయణ రీ-ఎంట్రీ
5 దేవుడున్నాడా? ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ వరుసగా 3 వారాలుగా
6 మిథునం శ్రీరమణ రీ-ఎంట్రీ
7 మేష లగ్నం పుచ్చా శ్రీనివాసరావు న్యూ-ఎంట్రీ
8 యుగ పురుషుడు శ్రీ గురు గోబింద సింగ్ కాటూరు రవీంద్ర త్రివిక్రమ్ రీ-ఎంట్రీ
9 డేగ రెక్కల చప్పుడు యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
10 కాళికాలయం మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ

Related Posts: