అక్టోబర్ 2015 అయిదవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబర్ 2015 అయిదవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

 

Octfinal

1 భగవద్గీత – మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి వరుసగా 2 వారాలుగా
2 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 11 వారాలుగా
3 జ్యోతిష శాస్త్ర చిట్కాలు యం. సత్యనారాయణ సిద్ధాంతి న్యూ-ఎంట్రీ
4 టాలుస్టాయి రంగనాయకమ్మ వరుసగా 2 వారాలుగా
5 ఫాహియన్ భారతదేశయాత్ర శ్రీ మోక్షానంద వరుసగా 2 వారాలుగా
6 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి రీ-ఎంట్రీ
7 చతుర్నేత్రుడు మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ
8 ఎవరు ఎలా మాట్లాడతారు? – భారతంలో రాయబారాలు ఉషశ్రీ వరుసగా 3 వారాలుగా
9 స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ చార్ట్ పాటర్న్స్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 2 వారాలుగా
10 లోయనుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

అక్టోబర్ 2015 నాల్గవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబర్ 2015 నాల్గవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

sd

 

1 భగవద్గీత – మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి న్యూ-ఎంట్రీ
2 నాయకుడు – కథానాయకుడు టి.నవీన్ న్యూ-ఎంట్రీ
3 ఆగ్నేయాస్త్రం సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 3 వారాలుగా
4 మీ వ్యాధులకు మీరే వైద్యులు డా.జి.వి.పూర్ణచందు రీ-ఎంట్రీ
5 స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ చార్ట్ పాటర్న్స్ శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
6 ఫాహియన్ భారతదేశయాత్ర శ్రీ మోక్షానంద రీ-ఎంట్రీ
7 టాలుస్టాయి రంగనాయకమ్మ న్యూ-ఎంట్రీ
8 ఎవరు ఎలా మాట్లాడతారు? – భారతంలో రాయబారాలు ఉషశ్రీ వరుసగా 2 వారాలుగా
9 రమణీయ భాగవత కథలు ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ రీ-ఎంట్రీ
10 తమిళ రాజకీయాలు 01 యం.బి.యస్.ప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

అక్టోబర్ 2015 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబర్ 2015 మూడవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Oct3WeekFonal

1 స్టాక్ మార్కెట్ లో లాభాలు పొందడం ఎలా ? శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
2 ఆగ్నేయాస్త్ర్రం సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 2 వారాలుగా
3 నూట పదహారు మహర్షుల దివ్య చరిత్రలు భమిడిపాటి బాలాత్రిపుర సుందరి వరుసగా 2 వారాలుగా
4 అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి రీ-ఎంట్రీ
5 డిసిపి ఇంద్రజిత్ రావులపాటి సీతారాంరావు వరుసగా 2 వారాలుగా
6 ఎవరు ఎలా మాట్లాడతారు? – భారతంలో రాయబారాలు ఉషశ్రీ రీ-ఎంట్రీ
7 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 10 వారాలుగా
8 వోడ్కా విత్ వర్మ సిరాశ్రీ రీ-ఎంట్రీ
9 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ వరుసగా 2 వారాలుగా
10 పిల్లల బొమ్మల మర్యాద రామన్న కథలు రెడ్డి రాఘవయ్య న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

అక్టోబర్ 2015 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబర్ 2015 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

Oct2WeekFinal

 

1 ఆగ్నేయాస్త్ర్రం సూర్యదేవర రామమోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
2 1948 : హైదరాబాద్ పతనం మహమ్మద్ హైదర్ రీ-ఎంట్రీ
3 నూట పదహారు మహర్షుల దివ్య చరిత్రలు భమిడిపాటి బాలాత్రిపుర సుందరి రీ-ఎంట్రీ
4 డిసిపి ఇంద్రజిత్ రావులపాటి సీతారాంరావు న్యూ-ఎంట్రీ
5 జ్యోతిష్య ప్రశ్నోత్తరమాల ఓలేటి రామనాధశాస్త్రి వరుసగా 2 వారాలుగా
6 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 9 వారాలుగా
7 శ్రీమద్భగవద్గీత శంకరభాష్యము సూరపరాజు రాధాకృష్ణమూర్తి రీ-ఎంట్రీ
8 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ
9 లోయ నుంచి శిఖరానికి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
10 మిసిమి అక్టోబర్ 2015 మిసిమి మాసపత్రిక న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

అక్టోబర్ 2015 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబర్ 2015 మొదటి వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

OctWeek1Final

1 మాయ సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 2 వారాలుగా
2 తెలంగాణ హిస్టరీ – ఇంగ్లీష్ మీడియం కె.శ్రీనివాస్ చౌహాన్ వరుసగా 8 వారాలుగా
3 జ్యోతిష్య ప్రశ్నోత్తరమాల ఓలేటి రామనాధశాస్త్రి న్యూ-ఎంట్రీ
4 ఎవరు ఎలా మాట్లాడతారు? – భారతంలో రాయబారాలు ఉషశ్రీ వరుసగా 2 వారాలుగా
5 1984 దిల్లీ – గుజరాత్ 2002 మనోజ్ మిట్టా & హెచ్.ఎస్.ఫూల్కా న్యూ-ఎంట్రీ
6 మీన లగ్నం పుచ్చా శ్రీనివాసరావు న్యూ-ఎంట్రీ
7 నవ్విపోదురుగాక కాట్రగడ్డ మురారి రీ-ఎంట్రీ
8 ప్రయాణానికే జీవితం కొల్లూరి సోమశంకర్ రీ-ఎంట్రీ
9 మహాభారత చరితావళి తాతా శ్రీనివాసరావు న్యూ-ఎంట్రీ
10 పోలీస్ పాళీ రావులపాటి సీతారాంరావు న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts: