ఏప్రిల్ 2016 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

ఏప్రిల్ 2016 నాలుగవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

Apr22Final

1 ఆనందం దాసరి వెంకటరమణ రీ-ఎంట్రీ
2 మోహన మకరందం మోహన్ కందా వరుసగా 2 వారాలుగా
3 వాల్మీకిరామాయణము ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు వరుసగా 2 వారాలుగా
4 గంధర్వ యజ్ఞం – 2 సూర్యదేవర రామ్‌ మోహన రావు వరుసగా 3 వారాలుగా
5 అమృతవాహిని సుజల గంటి వరుసగా 2 వారాలుగా
6 వీరభద్రారెడ్డి మధుబాబు రీ-ఎంట్రీ
7 నవ్విపోదురుగాక… కాట్రగడ్డ మురారి రీ-ఎంట్రీ
8 సర్వదేవతా ధ్యాన శ్లోకములు డా. ఆదిపూడి వెంకట శివ సాయిరామ్ న్యూ-ఎంట్రీ
9 దివోదాసు – లోకసంచారి రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ న్యూ-ఎంట్రీ
10 అసమర్థుని జీవయాత్ర త్రిపురనేని గోపీచంద్ న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts:

ఏప్రిల్ 2016 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

ఏప్రిల్ 2016 మూడవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.
19AprilFinal

1 గంధర్వ యజ్ఞం – 2 సూర్యదేవర రామ్‌ మోహన రావు వరుసగా 2 వారాలుగా
2 మ్యూజికాలజిస్ట్ రాజా’ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి మ్యూజికాలజిస్ట్ రాజా న్యూ-ఎంట్రీ
3 ఎలిజీలు గొల్లపూడి మారుతీరావు వరుసగా 3 వారాలుగా
4 వాల్మీకిరామాయణము ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు రీ-ఎంట్రీ
5 అమృతవాహిని సుజల గంటి న్యూ-ఎంట్రీ
6 పరాశర స్మృతి డా. ఎన్.యల్.నరసింహాచార్య వరుసగా 3 వారాలుగా
7 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గైడ్ శ్రీనివాస్ వరుసగా 2 వారాలుగా
8 మోహన మకరందం మోహన్ కందా రీ-ఎంట్రీ
9 తప్పక చదవాల్సిన వంద కథానికలు డా. వేదగిరి రాంబాబు న్యూ-ఎంట్రీ
10 మిథునం శ్రీ రమణ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

ఏప్రిల్ 2016 రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

ఏప్రిల్ 2016 రెండవ వారంలో kinige పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

Apr12Final

 

1 మనీపర్స్ – 8వ ముద్రణ వంగా రాజేంద్రప్రసాద్ వరుసగా 2 వారాలుగా
2 గంధర్వ యజ్ఞం – 2 సూర్యదేవర రామ్‌ మోహన రావు న్యూ-ఎంట్రీ
3 పలుకుబడి తిరుమల రామచంద్ర వరుసగా 2 వారాలుగా
4 పరాశర స్మృతి డా. ఎన్.యల్.నరసింహాచార్య వరుసగా 2 వారాలుగా
5 డెవలపింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ & లేటరల్ థింకింగ్ – ఇంగ్లీష్ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
6 ఎలిజీలు గొల్లపూడి మారుతీరావు వరుసగా 2 వారాలుగా
7 గురు – శుక్రుల సమస్త ప్రభావాలు, చంద్రకళానాడి మేడవరపు సంపత్ కుమార్ న్యూ-ఎంట్రీ
8 ఆంధ్రపథం సాయి పాపినేని వరుసగా 2 వారాలుగా
9 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గైడ్ శ్రీనివాస్ రీ-ఎంట్రీ
10 రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ రీ-ఎంట్రీ

Related Posts:

ఏప్రిల్ 2016 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

ఏప్రిల్ 2016 మొదటి వారంలో kinigeపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు.

Apr1Final

1 నాగలోకయాగం 1 సూర్యదేవర రామమోహన రావు వరుసగా 3 వారాలుగా
2 ఒక సెక్స్ వర్కర్ ఆత్మకథ నళిని జమీల రీ-ఎంట్రీ
3 ఆంధ్రపథం సాయి పాపినేని న్యూ-ఎంట్రీ
4 పరాశర స్మృతి డా. ఎన్.యల్.నరసింహాచార్య రీ-ఎంట్రీ
5 పలుకుబడి తిరుమల రామచంద్ర న్యూ-ఎంట్రీ
6 సాయంకాలమైంది గొల్లపూడి మారుతీరావు రీ-ఎంట్రీ
7 వీళ్ళనేం చేద్దాం? యండమూరి రవీంద్రనాథ్ రీ-ఎంట్రీ
8 తప్పక చదవాల్సిన వంద కథానికలు డా. వేదగిరి రాంబాబు న్యూ-ఎంట్రీ
9 మనీపర్స్ – 8వ ముద్రణ వంగా రాజేంద్రప్రసాద్ రీ-ఎంట్రీ
10 శ్రీ భవిష్య మహాపురాణము డా. యల్లాయి నారాయణరావు న్యూ-ఎంట్రీ

Related Posts: