కినిగె గురించి ఈనాడులో

సుప్రసిద్ధ దినపత్రిక ఈనాడులో వెలువడే ఈ-తరం అనే ప్రత్యేక పేజిలో చిటికెలో అనే శీర్షిక క్రింద 17 నవంబరు 2011 నాడు కినిగె గురించి ప్రచురితమైంది. పుస్తక ప్రియులంతా చూడాల్సిన సైట్‌గా పేర్కొన్నారు.

వివరాలకు ఈ లింక్ చూడండి లేదా ఈ దిగువ చిత్రాన్ని చూడండి.

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>