మధు బాబు – ‘చైనీస్ బ్యూటీ’ పుస్తక పరిచయం.

చైనీస్ బ్యూటీ On Kinige

చైనాలోని దుష్ట సైంటిస్టులు భూకంపాలు సృష్టించే యంత్ర సామాగ్రి కనుగొని భారతదేశాన్ని, చైనాను గడగడలాడిస్తుంటే – అదే సమయంలో భారతదేశం షాడోను రంగంలోకి దించితే, కలిసి పనిచేద్దాం అనే మిషతో షాడోను హతమార్చడానికి చైనీస్ బ్యూటీ రంగంలోకి దిగితే ఆ కథ చివరకు ఏ మజిలీ చేరుకుంటుందో ఈ మధుబాబు విరచిత రోమాంఛితమైన స్పై ధ్రిల్లర్ నందు చదివి ఆనందించవలసినదే.

ఉచిత ప్రివ్యూ దిగుమతి చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నొక్కండి.

మధుబాబు విరచిత రోమాంఛితమైన స్పై ధ్రిల్లర్ ను చదివి ఆనందించాలనుకుంటున్నారా  ఐతే ఆలస్యం యెందుకు వెంటనే ప్రవేశించండి.

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>