విధిని ఎదిరించిన వీధి బాలలు, పేద పిల్లలు ఈ-బుక్ ఆవిష్కరణ

అభినందన – అప్నాఘర్ సంస్థ రెండు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ది 10 డిసెంబరు 2011 నాడు హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో శ్రీమతి గురజాడ శోభ పేరిందేవి రచించిన “విధిని ఎదిరించిన వీధి బాలలు, పేద పిల్లలు” అనే ఈ-బుక్ ఆవిష్కరించబడింది. కినిగె.కాం రూపొందించిన ఈ ఈ-బుక్‌ని సాంస్కృతిక మండలి అధ్యక్షులు శ్రీ ఎం.వి. రమణమూర్తి ఆవిష్కరించారు.

 

అనిల్ అట్లూరి కినిగె గురించి, ఈ-బుక్స్ గురించి వివరించారు

 

రచయిత్రి శోభ పుస్తకం గురించి మాట్లాడారు.

 

ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఆయా దినపత్రికలలోని వార్తలు ఇక్కడ చూడండి.

ఆంధ్రజ్యోతి దిన పత్రిక

 

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక

 

ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక

 

ఈ పుస్తకం అమ్మకం ద్వారా వచ్చే ప్రతీ రూపాయి, వీధి బాలల, పేద పిల్లల సంక్షేమానికి ఉపయోగిస్తారు. నేడే మీ కాపీని సొంతం చేసుకోండి.

విధిని ఎదిరిస్తున్న వీధి బాలలు, పేద పిల్లలు On Kinige

కొల్లూరి సోమ శంకర్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>