సి. ఐ. డి. షాడో

ప్రముఖ డిటెక్టివ్ రచయిత మధుబాబు వ్రాసిన రొమాంఛిత సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ “సి. ఐ. డి. షాడో”

ఓ రోజు కులకర్ణి షాడోని పిలిచి, “రాజూ, ఓ సారి బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళివస్తావా?” అని అడిగారు. ఎందుకని షాడో అడగలేదు, ఆయనా వివరాలు చెప్పలేదు. షాడో బంగ్లాదేశ్ చేరే సరికి అతని కోసం బోలెడు సమస్యలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. బయటి శత్రువులని జయించి, ఇప్పుడిప్పుడే కుదుటపడుతున్న ఆ దేశానికి అంతర్గత శత్రువులు తయారయ్యారు. వాళ్ళని ఎదుర్కుని, నిర్మూలించడానికి మిలిటరీ సి. ఐ. డి. గా షాడో రంగంలోకి దిగుతాడు.

తిమోతీ పట్టణంలో అడుగుపెడుతునే షాడోకి ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి. ఏమిటా ప్రమాదాలు? షాడో రాక గురించి శత్రువులకి ఎలా తెలిసిపోయింది? షాడోకి వ్యతిరేకంగా రాసి ప్రజలని రెచ్చగొట్టాలని ఓ మహిళా జర్నలిస్ట్ ఎందుకు ప్రయత్నించింది? మరో పత్రిక యజమాని షాడోకి ఏ విధంగా సాయం చేసాడు?

ఆసాంతం ఆసక్తిగా సాగిపోయే ఈ నవల డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. మీ కాపీ నేడే సొంతం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నొక్కండి.

సి.ఐ.డి. షాడో On Kinige

కొల్లూరి సోమ శంకర్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>