పుస్తక ప్రియులకు నమస్కారం!

 

 

.com

 

భారతీయ పుస్తకాల కోసం అంతర్జాల దుకాణం

 

పుస్తక ప్రియులకు నమస్కారం!

కినిగె.కామ్ గురించి:

కినిగె.కాం అంతర్జాలం ద్వారా పుస్తకాలను కొనడానికి మరియు అద్దెకు తీసుకోడానికి వీలుకల్పించే సైటు. ఈ సైటు ద్వారా పుస్తకాలను డిజిటల్ ఫార్మాట్లలో ప్రపంచంలోని ఎవరైనా, ఎక్కడనుండైనా కొనుక్కోడానికి లేదా కొన్నిరోజులపాటు అద్దెకు తీసుకొనడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

కినిగె.కామ్ ద్వారా మీకు కలిగే సదుపాయాలు

1. కినిగె.కాంలో పుస్తకాలు డిజిటల్ ఫార్మాట్లలో ఉండటం వల్ల, మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడనుంచయినా పుస్తకాలను కొనవచ్చు లేదా అద్దెకు తీసుకోవచ్చు.

2. మీరు మీ కంప్యూటరులోనే కాకుండా, పుస్తక రీడర్లలో(కిండిల్, ఐప్యాడ్, సోనీ రీడర్ మొ.) కూడా మీ పుస్తకాన్ని చదువుకోవచ్చు.

3. అద్దెకు ఇచ్చిన పుస్తకం గడువు తీరిన తరువాత దానంతట అదే తొలగింపబడుతుంది, దీనివల్ల అద్దెకు తీసుకున్న పుస్తకాన్ని మీరు గుర్తుంచుకుని తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు.

4. ఏదైనా కారణం వల్ల మీరు కొన్న పుస్తకాలను కోల్పోయినట్లయితే, తిరిగి ఈ సైటు నుండి ఉచితంగా దింపుకోవచ్చు.

ఈ సైటు గురించి మరిన్ని వివరాలకు http://kinige.comను దర్శించండి లేదా support@kinige.com లో సంప్రదించండి.

Related Posts:

7 thoughts on “పుస్తక ప్రియులకు నమస్కారం!

  1. ఈ-బుక్స్ చదవడానికి ఏది బాగుంటుంది,
    దానికేమైనా ప్రత్యెక పరికరాలు ఉన్నాయా?

  2. Sai Krishna,

    మీరు మామూలు విండోస్ లేదా మాక్ కంప్యూటర్ పై ఈ-పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు. కాకుంటే అడోబ్ డిజిటల్ ఎడిషన్ స్థాపించుకోవల్సి ఉంటుంది.

    ఇంకా బుక్ రీడర్స్ లో కూడా చదువుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు సోనీ పుస్తక రీడర్.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>