బ్లాగు పుస్తకం బహుమతిగా ఇవ్వండి

బ్లాగు పుస్తకం బహుమతిగా ఇవ్వండి,

బ్లాగు ప్రపంచానికి ఆహ్వానించండి.

 

బ్లాగులు రాయాలని ఉండి మార్గదర్శకత్వం కోసం చూసేవారికి,

బ్లాగులు రాయాలని ఉండి అందులోని మంచి-చెడు ఆలోచిస్తూండేవారికి

సహాయకారిగా ఉండటానికి, బ్లాగు పుస్తకం మీ కోసం సిద్దంగా ఉంది.

 

ఈ పుస్తకాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చి మీ ప్రియమైన వారికి బ్లాగులని పరిచయం చెయ్యండి.

భారతదేశంలో ఎక్కడికైనా ప్రింట్ పుస్తకాన్ని కూడా పంపించవచ్చు. వెల 26% తగ్గింపు తరువాత కేవలం 170/-  రూపాయలు మాత్రమే. షిప్పింగ్ పూర్తిగా ఉచితం. ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడే దర్శించండి బ్లాగు పుస్తకం.

రచన –

మనసులో మాట బ్లాగరు – సుజత

సత్యాన్వేషణ బ్లాగరు – రహ్మాన్

టెక్నికల్ ఎడిటర్ – కిరణ్ కుమార్ చావా

బ్లాగు పుస్తకం On Kinige

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>