తెలుగు కథ హద్దులు చెరిపిన డయాస్పోరా

సాయి బ్రహ్మానందం గొర్తి కథాసంకలనం “సరిహద్దు“పై 19 అక్టోబరు 2011 నాటి నవ్య వారపత్రికలో సమీక్ష ప్రచురితమైంది. సమీక్షకులు సి. ఎస్. ఆర్.
సాయి బ్రహ్మానందం అమెరికాలో స్థిరపడిపోయి ప్రతిభావంతంగా రాస్తున్న బహుకొద్దిమంది రచయితల్లో ఒకరు.
సాయి బ్రహ్మానందం కథలలో కొన్నింటిని చదవగానే అవి ఎంత కలవరపెడతాయంటే, మిగిలిన కథల్ని వెంటనే చదవడానికి మనసొప్పుకోదని సమీక్షకుడు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సంకలనంలోని దాదాపు కథలన్నీ స్త్రీల జీవితాలు, వారి సమస్యల చుట్టూ పరిభ్రమిస్తాయి.
జీవితంలో ఎదురయ్యే అనేక సంఘటనలకు జీవం పోసి, పాత్రలను సృష్టించి వాటిని మన అంతర్లోకాలకు తోడ్కొనిపోయి రచయితగ తన మనోధర్మాన్ని ఎరుకపరచడంలో కృతకృతులయ్యారని సమీక్షకులు అన్నారు. ఈ కథలింత బావుడండానికి కారణం రచయిత శైలితో పాటు, చిన్న చిన్న వాక్యాలలో పెద్ద పెద్ద జీవిత సత్యాలను సున్నితంగా చెప్పడమేనని సమీక్షకులు భావించారు.
పూర్తి సమీక్షని ఈ లింక్‌లో చదవగలరు.
ఈ పుస్తకం డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్ నొక్కండి.

సరిహద్దు On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>