నిరుపేద జీవితాల నిలువెత్తు చిత్రాలు

వేంపల్లి షరీఫ్ రాసిన కథల సంపుటి “జుమ్మా” పై “నిరుపేద జీవితాల నిలువెత్తు చిత్రాలు” అనే శీర్షికతో 29/01/2012 నాటి ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక అక్షర పేజీలో సౌభాగ్య సమీక్ష ప్రచురితమైంది.

ఈ పుస్తకంలోని 12 కథలు వ్యధార్థ జీవిత యథార్థ గాథలని, రచయిత ఎట్లాంటి ఉద్వేగాలకు, సెంటిమెంట్లకు లోనుకాకుండా కథల్లో తను భాగమయిన దయనీయ పేదతనాన్ని కళ్ళముందు నిలిపారని సమీక్షకులు పేర్కొన్నారు. కథలల్లడానికి ఈ రచయితకి చిన్న సంఘటన, చిన్న సమస్య అందితే చాలని, దానికి చిత్రిక పడతాడని సౌభాగ్య అన్నారు.

ఈ కథలలో చిన్ని వస్తువులు, అల్పమయిన అవసరాలు కూడా అమర్చుకోలేని, తీర్చుకోలేని జీవితాల్ని చూసి చదువరుల గుండె ఝల్లుమంటుందని సమీక్షకులు అభిప్రాయపడ్డారు.

సహజమయిన భాషతో సహజమయిన ఆవిష్కరణతో పాఠకులని ఆశ్చర్యానికి లోనుచేసే కథలివి. ప్రపంచీకరణలో నాశనమవుతున్న గ్రామీణుల జీవితాలివి.

పూర్తి సమీక్షని చదవడానికి ఈ లింక్‍పై నొక్కండి

జుమ్మా కథల సంపుటి ఇప్పుడు డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‍ని అనుసరించండి.

జుమ్మా On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>