వెన్నెల మడుగు

సుప్రసిద్ధ రచయిత మధుబాబు కలం నుంచి జాలువారిన అద్భుత జానపద నవల “వెన్నెల మడుగు“.

రాజులు, రాణులు, మాంత్రికులు, యక్షిణులు, పిశాచాలు, అడవులు, ఆటవికులు, లోయలు, కొండలు, నదులు, సెలయేళ్లు, పక్షులు, చెట్లుచేమలు…. ఒక అద్భుత జానపద ప్రపంచంలోకి పాఠకులని తీసుకువెడతారు మధుబాబు.

ప్రవాళ దేశాన్ని కీర్తిసేనుడు జనరంజకంగా పాలిస్తూంటాడు. ప్రజలని కన్నతండ్రిలా చూసుకునేవాడు. జనమంతా హాయిగా ఉన్నారు. అయితే వ్యక్తిగతంగా కీర్తిసేనుడికి ఒకే లోటు.. సంతానం లేకపోవడమే.

ప్రవాళ దేశాన్ని ఆక్రమించాలని ఎందరో శత్రురాజులు కాచుకుని ఉన్నారు. సైనికబలంతో, కీర్తిసేనుడిని జయించలేక పాంచాల రాజు వీరవర్మ కుట్ర చేస్తాడు. ఫలితంగా కీర్తిసేనుడు ఓ వరం సాధించడానికి దుర్గమమైన అడవిలో అడుగుపెడతాడు. ఎన్నో ప్రమాదాలను ఎదుర్కుని, అమ్మవారి వరం పొంది రాజధానికి తిరిగివస్తుండగా, అనుకోకుండా ఓ యక్షిణి శాపానికి గురవుతాడు. మార్గమధ్యంలో ఓ ముని ఆశ్రమంలో విశ్రాంతికై ఆగినప్పుడు రాజు మనసులోని బాధని గమనించి, ఆ శాపానికి విరుగుడు సూచిస్తాడు ముని.

కీర్తిసేనుడికి ఓ కొడుకు పుడతాడు. ఆ శిశువుని యక్షిణి ఎత్తుకుపోతుండగా ఓ మాంత్రికుడు కాపాడి ఓ మహిళ సంరక్షణలో ఉంచుతాడు. ఆమె శిశువుకి విజయుడు అని పేరు పెట్టి పెంచుతుంది. విజయుడు పెరిగి పెద్దవాడవుతాడు. ఓ మణి సహాయంతో అతనికి చెట్లు చేమలతో సంభాషించగలిగే శక్తి వస్తుంది. ఓ చెట్టు అతనికి జన్మ రహాస్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఎన్నో ఆటంకాలను తట్టుకుని, ప్రమాదాలను ఎదుర్కుని, అమితమైన సాహసాలు చేసి విజయుడు తన తల్లిదండ్రులను కలుసుకుంటాడు. పెళ్ళి చేసుకుని పట్టాభిషిక్తుడై రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడు.

తుదకంటా ఆసక్తిగా సాగిపోయే ఈ నవల డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి

వెన్నెల మడుగు On Kinige

కొల్లూరి సోమ శంకర్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>