కినిగెలో రాబోయే ఈపుస్తకాలు

పర్‌స్పెక్టివ్స్ వారి ఈ క్రింది ప్రచురణలు త్వరలో కినిగెలో ఈ-పుస్తకాలుగా లభించనున్నాయి.

 • అల్లం రాజయ్య సాహిత్యం (కథలు) -1
 • అల్లం రాజయ్య సాహిత్యం (కథలు) -2 (సృష్టికర్తలు)
 • సంభాషణ
 • మోదుగుల పూలవనం/ప్రాణహిత
 • కొమరం భీం
 • ఇలా మిగిలేం
 • పతంజలి భాష్యం
 • సహచరులు
 • మన చలం
 • విభిన్న
 • మృగన

Related Posts:

 • No Related Posts

2 thoughts on “కినిగెలో రాబోయే ఈపుస్తకాలు

 1. Pingback: Kinige Newsletter–1 | కినిగె బ్లాగు

 2. Pingback: Kinige Newsletter–1 | Kinige Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>