కినిగె ఇప్పుడు లైవ్ !

 

http://kinige.com ఇప్పుడు లైవ్ . గమనిక – ఇది మునుజూపు మాత్రమే.

ఈ రిలీజ్ యొక్క పరిమితులు

1. ప్రధాన పేజీ ప్రస్తుతానికి అలా ఉంది, కాని ఇంకా మెరుగవ్వబోతుంది.

2. వర్గాలు ఇంకా కలపలేదు. తోకలు మాత్రం ఉన్నాయి, ఆ లోటు బర్తీ చెయ్యటానికి.

3. ఇంకా మేము నగదు చెల్లింపు పద్దతి కలపలేదు. ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్ స్టాల్ నంబర్ 156 వద్ద గిఫ్ట్ కూపన్లు కొనవచ్చు.

4. పుస్తకాల సంఖ్య – రోజు రోజుకీ కొత్త పుస్తకాలు కలుపుతున్నాము. మా కొత్త పుస్తకాలపై http://kinige.com/kfeed.php ఈ లింకు ద్వారా ఒక కన్నేసి ఉంచవచ్చు.

5. రచయతలు తమ అమ్మకాల రిపోర్టు చూసే పేజీ ఇంకా కలపలేదు.

6. ఒక్కసారి కొన్నాక మళ్లా రెండవ సారి ఉచితంగా దిగుమతి చేసుకోటానికి అనే ఫీచర్ ఇంకా లైవ్ కాలేదు.

మీ అభిప్రాయం మాకు విలువైనది. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానించడం ద్వారా లేదా మా సపోర్ట్ పేజీ ద్వారా కాని మీ అభిప్రాయం చెప్పగలరు. http://kinige.com/ksupport.php

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>