“అమృతం కురిసిన రాత్రి ” ఈ-బుక్‌ విడుదల

కవితాప్రియులను, రసజ్ఞులను ఎంతగానో అలరించిన కవితా సంకలనం “అమృతం కురిసిన రాత్రి”.

దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ రచించిన ‘అమృతం కురిసిన రాత్రి’ 1971లో ఉత్తమ కవితాసంపుటిగా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు పొందింది.

ఈ నందన నామ సంవత్సరాది సందర్భంగా, తెలుగులో అత్యుత్తమ రచనలలో ఒకటైన “అమృతం కురిసిన రాత్రి ” కవితా సంకలనాన్ని డిజిటల్ రూపంలో విడుదల చేసింది కినిగె.
ప్రపంచంలోని ప్రతీ తెలుగు వ్యక్తికి ఈ ఈ-బుక్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. వివరాలకు క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి.

అమృతం కురిసిన రాత్రి On Kinige

ప్రకటన పూర్తి పాఠాన్ని ఇక్కడ చూడండి.
Am Rut Am Press Note

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>