కినిగె వార్తా తంతి 2 జూన్ 2012

 
పాపులర్ పుస్తకాలు
** ShadowShadowShadow Thumb Image ** షాడో! షాడో!! షాడో!!!
మధుబాబు – షాడో ఎడ్వెంచర్
** Parikini Thumb Image **పరికిణీ!!
నవరసాల సమ్మిళితమైన కవితలు.
** Yuddhakala Thumb Image **యుద్ధకళ
సన్–జు “ది ఆర్ట్ ఆఫ్ వార్” తెలుగులో
** Shabbash raa Shankara Thumb Image ** శబ్బాష్‌రా శంకరా!
తనికెళ్ళ భరణి – శివతత్వాలు
** Venkatesha Thumb Image ** శ్రీ తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర
స్వామి వారి దివ్య చరితము

స్వామివారి అద్భుత చరిత్ర, లీలలు
** Sambhaashana Thumb Image ** సంభాషణ
ఒక స్వాప్నికుడి సంభాషణ


** Telugu Valla Thumb Image ** తెలుగు వల్ల ఒరిగేదేమిటి?
ఓ భాషాభిమాని ఆవేదన
** Aasha June 2012 Thumb Image ** ఆశ జూన్ 2012
అభినవ మాసపత్రిక
** PrajaSahiti June 2012 Thumb Image ** ప్రజాసాహితి జూన్ 2012
జన సాహితి ప్రచురణ
** Darshanam June 2012 Thumb Image ** దర్శనమ్ జూన్ 2012
కావ్యేతిహాస పురాణాలు
సరళమైన భాషలో
** Vemana Dhyanam Thumb Image **వేమనయోగి ధ్యానములు
వేమన పద్యాలలో అక్షయ నిధులు
** Cyber Nipunulu Thumb Image ** సైబర్ నిపుణులు – యోగ
సైబర్ నిపుణులకు యోగాసనాలు
** Daadi Thumb Image **దాడి
పెద్దింటి అశోక్ కుమార్ నవల
** Sambhaashana Thumb Image ** సంభాషణ
ఒక స్వాప్నికుడి సంభాషణ
** Dharmapatham Thumb Image **ధర్మపథం
అమూల్యమైన విజ్ఞానశాస్త్ర వాస్తవాలు

Hatharatnavali Tree, My Guru మా వూరి బాగోతం ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి?
పర్యావరణ కథలు మెలకువ Yogic Therapy సాహితీ విరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం
ప్రకృతి వరాలు 1 రామాయణ విషవృక్షం సైబర్ నిపుణులు – యోగ రాగం భూపాలం
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రాజు గారి కొమ్ము రమణీయం వేమనయోగి ధ్యానములు

మా బ్లాగుల నుండి:
** Life@Chariminar Thumb Image ** చీకటి వెలుగుల ప్రతిబింబం
“లైఫ్ ఎట్ చార్మినార్” పై సమీక్ష
** Talisetty Thumb Image ** Toli Telugu Vyangya Chitralu
Article in “The Hans India”
** Operation Counter Spy Thumb Image ** ఆపరేషన్ కౌంటర్ స్పై
మధుబాబు నవల – పరిచయం

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>