ఋతుపవనాల ప్రత్యేక ఆఫర్ – RAIN RAIN COME TO ME

చల్లని జల్లులతో వేసవి తాపాన్ని మరిపించి అందరినీ మురిపిస్తున్న ఋతుపవనాలతో పాటు కినిగె మీకు ప్రత్యేకమైన ఆఫర్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

ఇప్పుడు 400 రూపాయలు లేదా అంతకు పైబడి కినిగె బాలన్స్ రీచార్జ్ చేసుకోండి ఆ తరువాత ఎంచక్గా http://kinige.com/krecharge.php దర్శించి అక్కడి గిఫ్ట్ పెట్టెలో RAINRAINCOMETOME (RAIN RAIN COME TO ME ఖాళీలు లేకుండా) అని టైప్ చేసి మీరు రీచార్జ్ చేసిన మొత్తానికి అదనంగా 5% పొందండి. త్వరపడండి, ఈ ఆఫర్ కొద్దికాలం మాత్రమే, ఈ చిరుజల్లులు తఫానులుగా మారకముందే సద్వినియోగం చేసుకోండి.

 

ఆనంద కినిగె పుస్తక పఠనం. ఇప్పుడు మరింత ఆనందకరం.

 

 

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>