గోసంగి

ఎండ్లూరి సుధాకర్ రచించిన “గోసంగి” – దళిత దీర్ఘకావ్యంపై డా.సామాన్య రచించిన విమర్శనాత్మక వ్యాసం పాలపిట్ట మాసపత్రిక జూన్ 2012 సంచికలో ప్రచురితమైంది.
వ్యాసం పూర్తి పాఠాన్ని దిగువన చూడవచ్చు.

Essay on Gosangi book

గోసంగి డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి.

గోసంగి On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>