వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

చినవీరభద్రుడు కవి, కథకుడు, విమర్శకుడు చిత్రకారుడు. వీరి గురించి చినుకు మాసపత్రిక జూలై 2012 సంచికలో మాకినీడి సూర్యభాస్కర్ గారు ఈ క్రింది వ్యాసం రాసారు.

ChinukuVyasamChinaVeeraBhadrudu

* * *

వాడ్రేవు చిన వీరభద్రుడు గారి రచనలు కినిగెలో లభ్యమవుతాయి. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌లను అనుసరించండి.

కోకిల ప్రవేశించే కాలం On Kinige

* * *

సాహిత్యమంటే ఏమిటి On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>