కాకతీయుల పౌరుషం… రెడ్డి రాజుల ప్రతాపం…

ఇది వీరభద్రారెడ్డి కథ

ఇది రాణీ రుద్రమ గాథ

ఇది గోనగన్నారెడ్డి ఆట

ఇది చెంచుల సమరభేరి

ఇది పొన్నమ్మ ప్రాణసఖుని కథ

ఇది వీరభద్రారెడ్డి కథ

25శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో ఈపుస్తకం పొందటానికి ఇప్పుడే ఇక్కడ నొక్కండి. త్వరపడండి, ఈ అవకాశం కొద్దిరోజులు మాత్రమే.


వీరభద్రారెడ్డి On Kinige

అంతే కాకుండా ఇప్పుడు కినిగె మీకు ఈపుస్తకం కొనుగోలుపై క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ కూడా ఇస్తుంది. ఈ అవకాశం కేవలం కొద్ది రోజులు మాత్రమే త్వరపడండి. వీరభద్రారెడ్డి ఈపుస్తకం కొనుగోలు చెయ్యడానికి ఇప్పుడే ఇక్కడ నొక్కండి.

ఈపుస్తకం కొనుగోలు చెయ్యగానే మీకు Veerabhadrareddy by Madhubabu eBook coupon అనే ఈమెయల్ వస్తుంది. ఆ మెయిల్ మీరు మీ స్నేహితులకు ఫార్వార్డ్ చేసి వారికి డిస్కౌంట్ అందించండి, అంతే కాకుండా మీ స్నేహితులు ఆ కూపన్ వాడిన ప్రతీసారి మీకు క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది.

త్వరపడండి నేడే ఈ అద్భుతమైన చారిత్రక నవల 20శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో మీ స్వంతం చేసుకోండి. ఇప్పుడే దర్శించండి వీరభద్రారెడ్డి హోం పేజీ కినిగెపై

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>