వెండి మేఘం Telugu Novel by Saleem

 

తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో ముస్లింల జీవన విధానాన్ని, ఆచార వ్యవహారాల్ని – కటిక దారిద్ర్యంతో పాటు అవమానాలకూ పరాయీకరణకూ బలౌతున్న దూదేకులవారి దయనీయ స్థితిని సమగ్రంగా చర్చించిన మొట్టమొదటి నవల – వెండి మేఘం

పెళ్లంటే ఏమిటో తెలీని పదేళ్ళ వయసులో – తనకంటే పాతికేళ్ళు పెద్దయిన వ్యక్తికి రెండో భార్యగా – అతని కొడుక్కి తల్లిగా వచ్చిన ‘అన్వర్’ . . . స్త్రీలు ఆత్మగౌరవం, స్వంత వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉండాలంటే జీవితమంతా పోరాడటం మినహా మరో దారిలేదన్న నిర్ణయానికి రావటానికి దారితీసిన పరిస్థితులు . . .

పవిత్రత ఉన్నచోట నిర్భయత, నిర్భయత ఉన్నచోట స్వంత్రత తప్పకుండా ఉంటాయని నమ్మిన ఆమె జీవితంలో చోటు చేసుకున్న అనూహ్యమైన సంఘటనలు . . .

పల్లెటూళ్లో పుట్టి, నిరక్షరాస్యతలో పెరిగీ, జీవితానుభవాలతో రాటుదేలిన ఒక ముస్లిం స్త్రీ ఎదుర్కొంటున్న సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృత సమస్యలు . . . వాటిని అధిగమించడానికి ఆమె చేసిన జీవన సమరానికి సజీవ చిత్రణే వెండి మేఘం

వెండి మేఘం On Kinige

 

To buy or rent eBook visit now @ http://kinige.com/kbook.php?id=186

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>