సైబర్ మండే: తక్కువ చెల్లించండి, ఎక్కువ చదవండి!

సైబర్ మండే సందర్భంగా, కినిగె.కాం నుంచి ఓ చక్కని ఆఫర్!!. ఈ సైబర్ మండే రోజున మీరు కొత్తగా రీ-ఛార్జి చేసుకున్న మొత్తానికి అదనంగా 10% పొందండి.

ఈ ప్రత్యేక బోనస్ పొందేందుకు ఈ దిగువ సూచనలు పాటించండి:

1. కినిగె.కాం సందర్శించండి.

2. మీరు ఇప్పటికే లాగిన్ చేసి ఉండకపోతే, మీ కినిగె యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్ వర్డ్ లతో లాగిన్ అవ్వండి.

3. కుడి వైపు పై భాగన ఉన్నBalance: లింక్ పై నొక్కండి. (లేదా నేరుగా కినిగె రీఛార్జి పేజి తెరవండి)

4. పేపాల్ ద్వారా లెదా పేమెంట్ గేట్ వే ద్వారా మీ కినిగె బాలన్స్‌ను రీఛార్జి చేసుకోండి.

5. బాలన్స్ రీ-ఛార్జి చేయడం విజయవంతంగా పూర్తి చేసాక, కుడి వైపు పై భాగన ఉన్న బాలన్స్ లింక్ పై మరోసారినొక్కండి. (లేదా నేరుగా కినిగె రీఛార్జి పేజి తెరిచి) గిఫ్ట్ కోడ్ గడిలో CYBERMONDAY (పదాల మధ్యన స్పేస్ లేకుండా) అని టైప్ చేసి, క్లెయిమ్ అనే బటన్ నొక్కండి. అంతే! సైబర్ మండే సందర్భంగా ప్రత్యేక బోనస్ – మీ రీఛార్జి మొత్తనికి అదనంగా 10% ఈ రోజే పొందుతారు.

త్వరపడండి, ఈ ఆఫర్ ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే.

మంచి తెలుగు పుస్తకాల కోసం కినిగె.కాం సందర్శించండి నేడే.

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>