ఎవరికి తెలియని కథలివిలే? (“చందనపు బొమ్మ” – సమీక్ష)

పప్పు అరుణ రాసిన కథల సంకలనం “చందనపు బొమ్మ” పై గ్రేట్ ఆంధ్రా. కామ్ వారి సమీక్ష నుంచి… కొన్ని భాగాలు.

* * *

మన చుట్టూ చాలా సమాంతర ప్రపంచాలు ఉంటాయి. వాటిలోకి మనం తొంగి చూస్తే అనేక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు కనిపిస్తాయి. మన చుట్టూ ప్రతి రోజు కనిపించే మనుషుల్లోనే కొత్త కోణాలు ఆవిష్కృతమవుతాయి. అలాంటి కోణాలను స్పృశిస్తూ వెలువడిన ఒక కథాసంకలనమే ‘చందనపు బొమ్మ’.

ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగుకథలలో పూర్తిస్థాయి తెలుగువాడుక తగ్గుతూ వస్తోంది. తెలుగులో పదాలున్న భావాలకు కూడా ఇంగ్లీషు పదాలను ఉపయోగించడం సామాన్యమైపోయింది. ఈ కథలలో స్వచ్ఛమైన తెలుగు కనిపిస్తుంది.

మంచి తెలుగు కథలు కావాలనుకొనేవారు చదవాల్సిన సంకలనమిది.

సమీక్ష పూర్తి పాఠానికి ఇక్కడ నొక్కండి.

* * *

“చందనపు బొమ్మ” డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. కినిగె వెబ్ సైట్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసి ప్రింట్ పుస్తకాన్ని తగ్గింపు ధరకి పొందవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ని అనుసరించండి.
చందనపు బొమ్మ On Kinige

Related Posts:

One thought on “ఎవరికి తెలియని కథలివిలే? (“చందనపు బొమ్మ” – సమీక్ష)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>