మే 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. రెడ్ షాడో – మధుబాబు
2. డబ్బు మైనస్ డబ్బు – యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
3. రామ్@శృతి.కామ్ – అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4. వోడ్కా విత్ వర్మ – సిరాశ్రీ
5. మిస్టర్ మిరియం – మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి
6. తమిళ కథలు – ఆణిముత్యాలు -గౌరీ కృపానందన్
7.కథావార్షిక 2012 – కథావార్షిక
8. అస్తమించని రవి – ఖాదర్ మొహియుద్దీన్
9. యుద్ధకళ – బి. ఎల్. సరస్వతి కుమార్
10. తపన – కాశీభట్ల వేణుగోపాల్

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>