సాక్షి”ఫన్‌డే” 2 జూన్ 2013 – టాప్ ఫైవ్ బుక్స్

సాక్షి దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధం “ఫన్‌డే” 2 జూన్ 2013 నాటి సంచికలో కినిగె సౌజన్యంతో టాప్ ఫైవ్ పుస్తకాల జాబితాను ప్రచురించారు. వివరాలు:

1. మిస్టర్ మిరియం
– మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి
2. ఆత్మ కధాంశాల ఉత్తరాలు
– రంగనాయకమ్మ
3. రామ్@శృతి.కామ్
– అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4. “ది బెస్ట్” ఆఫ్ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
– యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
5. ఒక తెలుగు సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ కథ
– బొందలపాటి

Related Posts:

One thought on “సాక్షి”ఫన్‌డే” 2 జూన్ 2013 – టాప్ ఫైవ్ బుక్స్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>