జూన్ 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూన్ 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. రన్ షాడో… రన్ మధుబాబు

2. అంకితం యండమూరి వీరేంద్రనాథ్

3. యుగానికి ఒక్కడుయు. వినాయకరావు

4. నేనెరిగిన నాన్నగారు డా. ఘంటసాల శ్యామల

5. నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి

6.రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్

7. పొత్తూరి విజయలక్ష్మి హాస్య కథలు…పొత్తూరి విజయలక్ష్మి

8. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ

9. తమిళ కథలు – ఆణిముత్యాలుగౌరీ కృపానందన్

10. కిశోర్ జీవనఝరి ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>