ఆగస్టు 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగస్టు 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. .నా ఆత్మకథ (స్వామి వివేకానంద) మరియు రోజుకో సూక్తి స్వామి వివేకానంద
2. హంటర్ షాడో మధుబాబు
3. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4. కేఎస్వీ సరసమైన కథలు కెయస్వీ
5. సిగ్గేస్తోంది యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
6. వోడ్కా విత్ వర్మ…సిరాశ్రీ
7. నేస్తమా…. బి పాజిటివ్! …ఎ.జి. కృష్ణమూర్తి
8. అమృతం కురిసిన రాత్రి …దేవరకొండ బాల గంగాధర తిలక్
9. మన ప్రాచీనుల ఆహారం, ఆరోగ్యం, వైద్యం ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్
10. వినడానికో మనిషి సామర్ల రమేష్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>