ఆగస్టు 2013 నాలుగవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగస్టు 2013 నాలుగవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. భోలాశంకర్ మధుబాబు
2. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
3. బియాండ్ కాఫీ ఖదీర్ బాబు
4. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
5. మంచుపూల వర్షంయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
6. ద్రౌపది …డా. యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్
7. పురాణ కథలు (పిల్లల కోసం) కంది శంకరయ్య
8. మిథునం …శ్రీరమణ
9. రోజుకో పద్యంమల్లాది హనుమంతరావు

10. బాచిమామ బంగారు కథలు డి.వి.ఆర్. భాస్కర్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>