ఆగస్టు 2013 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఆగస్టు 2013 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. దొంగ… దొంగ… దొంగ మధుబాబు
2. తొండనాడు కతలు మల్టీపుల్ రైటర్స్
3. తెలుగు సినిమా 1961-2011 లక్ష్మణరేఖ ఎన్. గోపాలకృష్ణ
4. అతడు-నేను కె. వరలక్ష్మి కథలు …కె. వరలక్ష్మి
5. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
6. స్వరబేతాళంయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
7. నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
8. డాలర్…! డాలర్…! …సింహ ప్రసాద్
9. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
10. ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలిఉషశ్రీ, డా. గాయత్రిదేవి

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>