కినిగె స్మార్ట్ స్టోరి కాంపటీషన్ గురించి ప్రముఖ రచయిత(త్రు)ల అభిప్రాయాలు

“కినిగె స్మార్ట్ స్టోరి కాంపటీషన్ గురించి Sathyavathi Pochiraju గారు ఏమంటూన్నారో చూడండి! మరి వెంటనే పంపండి పోటీకి మీ కథలను!

“వృద్ధాప్యంలోకో,మధ్య వయస్సులోకో వచ్చేస్తోందేమోనని అనుమానం కలిగిస్తున్నతెలుగు సాహితీ వనంలోకి “స్మార్ట్” యువరయితలు ఇప్పటి అవసరం”
సత్యవతి

కినిగెలో సత్యవతి గారి సాహిత్యం ఇక్కడ:

http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&name=P.+Sathyavathi&id=263

* * *

“అనామకుడు”అనే కలం పేరుతో సుప్రసిద్ధులైన అల్లంరాజు రామశాస్త్రి గారు ఏమంటూన్నారో చూడండి!
“స్మార్ట్ స్టోరీ ని తెలుగు లో ఏమంటారన్న మీమాంసలో పడకండి. అమలాపురం సరోజ (ఎవరో తెలియదా? వేదం చూడండి!) చెప్పినట్లు అలాంటి వాటిని పెద్దలకి వదిలెయ్యండి. మన అందరికీ స్మార్ట్ స్టోరీ అంటే ఏమిటో తెలుసు. స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇట్.

ప్రపంచమంతా భాషల్లో మార్పులు వస్తున్నాయి. రావాలి. అలా మారని భాషలు ప్రజలకి దూరంగా వెళ్లి పోతున్నాయి. కొత్త ఆలోచనల్ని అందించాలంటే భాష కొత్త పదాల్ని తన స్వంతం చేసుకోవాలి. అలా స్వంతం చెయ్యగలిగేది వ్యాకరణ వేత్తలు నిఘంటు కర్తలు కారు. అలా చెయ్యగలిగేది మీ లాంటి యువరచయితలు.

మీరు చూస్తున్న ప్రపంచం కొత్తది. అందులోంచి ఇతివృత్తాలు ఏరుకోండి. మీ జీవితాల్లో ఉన్న సమస్యల్ని, సందేహాల్ని, సంతోషాల్ని హాయిగా రాయండి.నలుగురితో పంచుకోండి. నవ్వించండి. ఏడిపించండి. కొత్త తరం ఆలోచనల్నీ అనుభవాల్ని అనుభూతుల్నీఅందరికీ అందించండి. అప్పుడే తెలుగుకి కొత్తతనం అందుతుంది. తెలుగు కధ కొత్త చిగుళ్ళేస్తుంది.

అదే స్మార్ట్ స్టోరీ పోటీ పరమార్థం. యంగ్ రైటర్స్, కీబోర్డందుకోండి. ”

కినిగెలో రామశాస్త్రి గారి సాహిత్యం ఇక్కడ:

http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&name=Anamakudu&id=28

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>