అక్టోబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

అక్టోబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
2. అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్
3. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
4.హైదరాబాద్ ను౦చి ఒక రోజులో పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి
5. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్
6. ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్
7. వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
8. మిథునం …శ్రీరమణ
9. అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
10. గీతాంజలి మువ్వల సుబ్బరామయ్య

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>