కినిగె దీపావళి సేల్ మరియు మూడవ వార్షికోత్సవ కానుక

కినిగె మీ ఆదరాభిమానాలతో ఈ నవంబరు ఒకటవ తారీఖుకు నాల్గవ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతుంది. ఈ మూడు సంవత్సరాలు మీరు కినిగెపై చూపించిన ఆదరాభిమానాలకు వేవేల కృతజ్ఞతలు. మీతో కలిసి మేము సాగించే ఈ ప్రయాణంలో మరిన్ని మైలురాళ్లు దాటుతామని ఆశిస్తూ, ఈ మూడవ వార్షికోత్సవ కానుక మీ కోసం.

కినిగె ఈపుస్తకాలపై ప్రత్యేక 10% అధిక  తగ్గింపు!

ఉచిత షిప్ప్రింగు: ప్రింటు పుస్తకాలు పోస్టేజి భారం లేకుండా భారతదేశంలోని మీ ఇంటికే తెప్పించుకోండి!!

Kinige Diwali Sale – free shipping and extra discount on eBooks

దీపావళి శుభాకాంక్షలు.

కినిగె మూడవ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ఇప్పుడే దర్శించండి కినిగె డాట్ కామ్. తెలుగు పుస్తకాల సముద్రంలో ఈదులాడండి. 

 

Related Posts:

  • No Related Posts

2 thoughts on “కినిగె దీపావళి సేల్ మరియు మూడవ వార్షికోత్సవ కానుక

  1. i want to read some more books like na istam by ram gopal varma. do you get them and publish it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>