నవంబరు 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

నవంబరు 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. ఆమ్‌స్టర్‌డాంలో అద్భుతంమధురాంతకం నరేంద్ర
2. సెవన్త్ కిల్లర్ మధుబాబు
3. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
4. 1948: హైదరాబాద్ పతనం మహమ్మద్ హైదర్
5. మిథునం …శ్రీరమణ
6. అట్టాడ అప్పల్నాయుడు సాహిత్యం-1 అట్టాడ అప్పల్నాయుడు
7. అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్
8. ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్
9. అంతర్ముఖంయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
10. రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>