నవంబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

నవంబరు 2013 నాల్గవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.టైగర్ మున్నా మధుబాబు
2.శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం మహేంద్రనాథ్ గుప్త
3.కామెడీ . కామ్ తెలుగు బ్లాగర్లు
4. మిథునం …శ్రీరమణ
5. అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
6. వేదోక్త గర్భాధానము భాస్కరభొట్ల జనార్థన శర్మ
7. అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్
8. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
9. ఇడ్లి-ఆర్కిడ్-ఆకాశంయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
10. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>