డిసెంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

డిసెంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.సీక్రెట్ ఏజెంట్ మిస్టర్ షాడో మధుబాబు
2.తప్పటడుగు గంటి భానుమతి
3. ఊబిలో దున్నవినుకొండ నాగరాజు
4. స్మార్ట్ స్టోరీస్ 2013 స్మార్ట్ ఆథర్స్ 2013
5. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
6. సంకల్పంసూర్యదేవర రామ్మోహన రావు
7. యుద్ధకళ బి.ఎల్. సరస్వతికుమార్
8. కాసనోవా 99యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
9. అక్షింతలు ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి
10. పురాణ కథలుకంది శంకరయ్య

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>